Særlig Selvstendig Stilling

29. Mar 2017. Arbeidsmiljlovens regler om arbeidstid kommer ikke til anvendelse for ansatte med srlig uavhengig eller ledende stilling. For ansatte som er 14. Sep 2016. I Arbeidsmiljloven er det nemlig unntak fra reglene for overtid bde for de med lederstillinger og de med en srlig uavhengig stilling 17. Jun 2011. Forskerforbundet har utarbeidet et faktaark om begrepet srlig uavhengig stilling. Faktaarket inneholder en gjennomgang av det aktuelle lov-13. Mar 2017. Dette gjelder imidlertid kun ansatte som har en ledende eller srlig uavhengig stilling. Det er helt usannsynlig at 13 av ingenirer og særlig selvstendig stilling En stipendiat ved Universitetet i Oslo arbeidet over 400 timer overtid i 2012. Skrekkeksempelet sparker n i gang en debatt om stipendiaters arbeidsvilkr 14. Mar 2018. Vi fr jevnlig inn problemstillinger knyttet til sprsml om srlig uavhengig stilling. Hvem har det, hva er vilkrene og hva blir flgende 4. Mar 2014. Ubetalt, enten fordi arbeidstakerne ikke er flinke nok til fre timer eller fordi de har kontrakter med srlig uavhengig stilling unntatt overtid 15. Mai 2014. Omfanget av arbeidstakere som er unntatt arbeidsmiljloven p grunn av i ledende stilling eller srlig uavhengig stilling har endret seg lite 24. Nov 2017. Mange har langt lavere timelnn enn det man tror. Er man plassert i stillingskategorien srlig uavhengig stilling har man ikke krav p 22. Mai 2018. Ofte at stillingstittelen srlig uavhengig stilling misbrukes, som vil si at mange arbeidstakere mister overtidskompensasjon de har krav p 12. Mar 2014. En srlig uavhengig stilling m innebre en tydelig og penbar. Det lagt vekt p at stillingen ikke hadde vrt selvstendig eller uavhengig p Arbeidstidsutvalget har i hringsuttalelse NOU 2016: 1 gjennomgtt dagens arbeidstidsregulering. Utvalget peker blant annet p at det kan vre behov for særlig selvstendig stilling 29. Mar 2017. Butikksjefen i Nille p Hamar har en ledende stilling, og har dermed ikke krav. Disse m i srlig grad treffe selvstendige avgjrelser, og selv 18. Apr 2014. En srlig uavhengig stilling m innebre en tydelig og selvstendig uavhengighet med hensyn til nr arbeidsoppgavene organiseres og 2. Nov 2013. En srlig uavhengig stilling er ment for arbeidstagere med overordnede og ansvarsfulle stillinger. Du fr ikke overtidsbetalt, unntas store særlig selvstendig stilling.